Zgłoszenie stoiska

 • Dane osobowen
 • Rodzaj działalności
 • Powierzchnia wystawiennicza
 • Instalacje techniczne
 • Inne usługi

Dane osobowen

Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe. Bitte schreiben Sie die Adresse mit http(s)://
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe

Inny adres na fakturze

Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
(**) Opłata za udział współwystawcy wynosi 150,00 € netto za dwa dni targów. Opłata ryczałtowa nie będzie pobierana. Współwystawcy prezentują się wspólnie na stoisku zerezerwowanym przez głównego wystawcę. Wystawca nie jest uprawniony bez zezwolenia organizatorów do podnajmowania lub odstępowania swojego stoiska osobom trzecim. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku, wystawca będzie zobowiązany do zapłacenia organizatorowi 50% łącznej kwoty za wynajem stoiska. W przypadku braku wymaganego zezwolenia na podnajem lub odstąpienie stoiska osobom trzecim, organizator ma prawo zażądać natychmiastowego opuszczenia stoiska.
 • Dane osobowen
 • Rodzaj działalności
 • Powierzchnia wystawiennicza
 • Instalacje techniczne
 • Inne usługi

Rodzaj działalności

Nieprawidłowe dane wejściowe
Ungültige Eingabe
 • Dane osobowen
 • Rodzaj działalności
 • Powierzchnia wystawiennicza
 • Instalacje techniczne
 • Inne usługi

Powierzchnia wystawiennicza

(do wypełnienia tylko przez głównego wystawcę)

Stoisko wewnątrz
1 mb = 110,00 € (szerokość 1 m, głębokość 2m )

Ungültige Eingabe
Nieprawidłowe dane wejściowe

Stoisko na zewnątrz
1 mb = 75,00 € (szerokość 1 m, głębokość 3 m)

Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe

Samochód do 5m
1 szt. = 120,00 € (1 szt.j. = 1 samochód), zamawiamy)

Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe

Stoisko w namiocie wystawcy
1 mb = 90,00 € (szerokość 1 m, głębokość 2 m )

Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
 • Dane osobowen
 • Rodzaj działalności
 • Powierzchnia wystawiennicza
 • Instalacje techniczne
 • Inne usługi

Instalacje techniczne

Ungültige Eingabe

Koszty zużycia wody w trakcie targów są zawarte w cenie najmu powierzchni wystawowej. Organizator uwzględnia przeciętne zapotrzebowanie na wodę na stoisku. W przypadku podwyższonego zapotrzebowania na wodę konieczne są dodatkowe uzgodnienia.

Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe

Elektro

Za podłączenia prądu do stoiska odpowiedzialny jest wystawca. Odległość od przyłącza stoiska na zewnątrz do 30 m, stoiska wewnątrz do 5 m.

Przedłużacz od rozdzielacza do stoiska wystawca musi zapewnić sobie we własnym zakresie. Szczególnie w przypadku stoisk na zewnątrz instalacje elektryczne muszą spełniać normy bezpieczeństwa IP44 w zakresie wodoszczelności urządzeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za instalacje własne wystawców, ale zastrzega sobie prawo do ich kontroli zgodnie z wytycznymi VDE dla instalacji elektrycznej (zob. regulamin targów, punkt usługi techniczne).

Woda

Do dyspozycji wystawcy jest jedno przyłącze. Za podłączenia do stanowiska odpowiedzialny jest wystawca. Odległość do przyłącza stoiska na zewnątrz do 30 m, stoiska na zewnątrz do 10 m.

Internet

W budynku teatru Uckermärkische Bühnen w Schwedt istnieje możliwość dostępu do Internetu przez sieć Wi-Fi.

 • Dane osobowen
 • Rodzaj działalności
 • Powierzchnia wystawiennicza
 • Instalacje techniczne
 • Inne usługi

Inne usługi

Plakaty i banery

Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe

Miejsce na wywieszenie reklamy zostanie uzgodnione wspólnie między wystawcą a organizatorem, jednakże ostateczną decyzję podejmuje organizator. Wystawcy, którzy uczestniczą w targach tylko z plakatem lub banerem muszą wnieść opłatę ryczałtową wymienioną powyżej w wysokości 30,00 €/netto.

Sprzątanie stoiska

Ungültige Eingabe

Organizator jest tylko pośrednikiem usługi. Wykonawca usługi skontaktuje się wcześniej z wystawcą

Ochrona stoiska

Ungültige Eingabe

Organizator jest tylko pośrednikiem usługi. Wykonawca usługi skontaktuje się wcześniej z wystawcą.

Ungültige Eingabe

Dokumenty do pobrania w celu zgłoszenia uczestnictwa

Ogólne warunki targów INKONTAKT

W przypadku pytań dotyczących Państwa zgłoszenia prosimy o kontakt z:

Christina Kant
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Berliner Straße 46/48
16303 Schwedt/Oder

Telefon: +49 (0) 3332 538-289
Telefax: +49 (0) 3332 538-164